انجام واردات و فروش کالا در بازارهاي داخلی از ظرائف و حساسیتهاي خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. واردات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه‌ریزي، آشنایی با روشهاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران داخلی است. مراحل  ورود کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود: 

وارد كننده كالا شخصی حقیقی یا حقوقی می باشد كه نسبت به ورود كالاهای مورد مصرف در داخل كشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌نماید و می‌بایست از مقررات و قانون تجارت كشور خود به طور كامل و از مقررات و قانون تجارت كشور فروشنده نیز مطلع باشد. برای واردات داشتن كارت بازرگانی، كد اقتصادی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است.

بازاریابی اولین و مهمترین قدم در انجام واردات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهاي داخلی و راههاي نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمی، شرکت در نمایشگاههاي بین المللی، تماس با رایزن هاي بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزي که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکان پذیر است. همچنین شناسائی کالاهاي رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار مورد نظر و استفاده از روشهاي تبلیغاتی براي معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک واردکننده دارند.   

عدم آشنايی با مقررات و کلمات مخفف بازرگانی باعث مشکلات فراوان در انجام خريد و فروش می شود. چون در گرفتن و فرستادن E-Mail  معمولا از کلمات اختصاری استفاده مي شود. 

سایر مراحلی که باید به آنها توجه کرد عبارتند از: 

1- تعیین قیمت صادراتی: صادرکننده براي تعیین قیمت کالاهاي صادراتی خود باید به کمیسیون نرخ گذاري مراجعه کند. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرك ایران و بانک مرکزي می باشند.

2- کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط: پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از وزارتخانه هاي صنعتی، کشاورزي و یا بازرگانی کسب نماید. ولی در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط براي کالاهاي خاصی مجوزهاي موردي صادر می شود.

3- اظهار کالا به گمرك: در این مرحله کالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.

4- عقد قرارداد حمل و بیمه: صادرکننده با یکی از شرکتهاي معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می کند.

5- دریافت گواهی بازرسی کالا: این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

6- صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا: صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالاي خود را صادر و به تایید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.

7- ارسال کالا: صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور بر اساس انبارنامه، کالا را از گمرك بارگیري و به مقصد حمل می‌کند.

مراحل گام به گام واردات از روسیه
برای واردات از روسیه توجه به بعضی نکات ذیل ضروری به نظر می رسد: 
- مراجعه به اقلام وارداتی به کشورمان از روسیه طی سالهای گذشته
- مراجعه به اقلام وارداتی به ایران از دیگر کشورها طی سالهای گذشته
- مشاوره با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
- بررسی اشکال مناسب حمل کالا
- کسب اطلاعات از گمرک ایران و تخفیفات گمرکی، مالیاتها و عوارض متعلقه 
- بررسی قوانین وارداتی و اطلاع از ممنوعیتها و محدودیتها
- تهیه لیست قیمت بر اساس شرایط مختلف تحویل
- مشتری یابی از طریق نمایشگاه ها، عضویت در هیاتهای تجاری اعزامی، شرکتهای روسی و نهادهای سیاسی و تجاری
- توجه به زمانهای طلایی در ارسال محصولات
- استعلام شرکت مذکور از منابع معتبر
- درخواست کدهای سه گانه شرکت روسی (بانکی، مالیاتی و ثبتی) و استعلام وضعیت شرکت از اداره مالیات روسیه
- توجه به مشخصات تماس شرکت (سایت، ایمیل، تعداد شماره های دورنگار و تلفن)
- درخواست مدارک شرکت (اساسنامه، شرکت نامه و مجوز فعالیت)
- اجتناب از هر گونه پیش پرداخت، حق واسطه گری و رشوه خارج از قرارداد
- عدم اعطای هرگونه وکالت، حق نمایندگی خارج از قرارداد
 
كارت بازرگانی چیست؟
كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن میتوان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی (ایرانی و غیر ایرانی) و اشخاص حقوقی،‌ صادر و در صورت تایید توسط واحد صدور كارت بازرگانی معتبر می‌باشد. ضوابط و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آئین‌نامه اجرائی خواهد بود كه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 
 
اشخاص و كالاهای ذیل نیاز به ارائه كارت بازرگانی ندارند:
1.شركتهای تعاونی مرزنشینان
2.ملوانان ایرانی شاغل در شناورهائی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند. 
3.پیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود و مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ كارت پیله‌وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه.
4.كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغل از وزارت كار و امور اجتماعی. 
5.كالاهائی كه ورود آنها به تشخیص گمرك برای فروش نمی‌باشد. 
6.كالاهای مسافری. 
7.كالاهای هدیه و سوغات كه از طریق پست وارد می‌شوند. 
 
به چه كالاهای تجاری گفته می‌شود؟
كالاهایی كه به تشخیص گمرك برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد؛ اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفكیك و بسته‌بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.
 
تشریفات مربوطه به خرید كالا 
خریدار (وارد كننده) كالا به توجه به محل‌های خرید و شرایط مربوط كه قبلا از طرق مختلف پیش‌بینی و بررسی نموده است، اقدام به خرید می‌نماید. نحوه خرید از بازارهای خارجی و از طریق نمایشگاههای بین‌المللی، بروشورهای تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران انجام می‌گیرد. خرید بخش دولتی بیشتر از طریق مناقصه و بخش عمومی بیشتر از طریق استعلام بهاء انجام می‌پذیرد.
 
ثبت سفارش
مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات كالا عبارت است از:
1.آگاهی از تعرفه كالای مورد ثبت سفارش. (صاحب كالا قبل از ورود كالا چنانچه تعرفه صحیح كالای خود را نداند یا در تشخیص آن تردید داشته باشد، می‌تواند از گمرك ایران تعرفه صحیح كالای خود را استعلام نماید).
2.اخذ پروفرما از فروشنده كالا
3.مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تكمیل فرم ثبت سفارش
3.اخذ مجوز ورود كالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمانهای ذیربط
4.مراجعه به شركت بیمه و اخذ بیمه‌نامه
5.اقدام به ثبت سفارش در بانك واسطه معامله به منظور ثبت سفارش كالا (پس از تكمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانكی، پروفرما، بیمه‌نامه و اجازه‌نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد).
 
حق ثبت سفارش 
حق ثبت سفارش عبارت از مبلغی است كه به موجب قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد و به بعضی كالاهای وارده به كشور اعم از اینكه از طریق سیستم بانكی یا خارج از سیستم بانكی سفارش گردیده باشند، تعلق می‌گیرد كه مبلغ (cif)فوب + كرایه و بیمه‌نامه) و به میزان هر دلار 275 ریال (براساس 1379) وصول می‌شود. حق ثبت سفارش ممكن است در زمان گشایش اعتبار در بانك پرداخت گردد و یا در زمان ترخیص كالا در گمرك وصول شود. در ضمن برای كلیه كالاها صرفنظر از تاریخ ورود كالا یا اظهار به گمرك، حق ثبت سفارش به میزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد. 
كالاهائی كه از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند عبارتند از:
1.كالاهای مسافری
2.كالاهای هدیه و سوغات وارده از طریق پست
3.به موجب تبصره 14 قانون بودجه سال 1379 كالاهای اساسی شامل (گندم، قند، شكر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، كود، سم و بذر، واكسن، سموم دامی) اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و كاغذ و كالاهای وارداتی مربوط به طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و خرید خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما از حق ثبت سفارش معاف می‌باشند.
 

Registration NO :1171101003765

10C Presnenskaya Naberezhnaya123112 Moscow City

Moscow-Russia

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ventisunion می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top